Actueel

Met de bespreking van het meerjarenplan en de jaarrekening op de gemeenteraad, maakt Groen de balans op in dit laatste jaar van de legislatuur. We stellen vast dat de stad er opnieuw niet in is geslaagd om de beloofde investeringen voor het voorbije jaar uit te voeren, maar zien daarnaast ook dat de besparingen die er ogenschijnlijk zijn, omgezet worden in activiteiten die het huidige...

Groen ijvert reeds enkele jaren voor een veilige fietsverbinding vanuit het dorp van Wijgmaal met Wilsele-Putkapel. Dit kan gerealiseerd worden door een aansluiting te maken achter de voetbalterreinen met het bestaande fietspad aan de Vandernootstraat. Het stukje veld dat nodig is om die verbinding te realiseren staat op dit moment te koop. Daarom vraagt Groen snelle actie  van het...

Her en der groeien exotische planten en dieren. Sommige daarvan (de zogenaamde invasieve exoten) verdrijven inheemse soorten en brengen schade toe aan allerlei infrastructuur. Groen vraagt een gerichte aanpak.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Natuurbeschermers melden woekersoorten op de website waarnemingen.be. Maar het is de vraag of er iets gedaan wordt met die...

Groen ziet dat vele Leuvenaars willen sporten, maar het aanbod aan sportinfrastructuur kan die vraag niet altijd volgen. Dat is mee te wijten aan een gebrekkig kader voor het uitbouwen van nieuwe sportinfrastructuur.

Uit de cijfers van de recente Stadsmonitor blijkt dat Leuven kansen en uitdagingen heeft als het een echte sportstad wil worden. Het aantal sportclubs is 3,2...

Tijdens een persconferentie kondigde gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen uit Wijgmaal vandaag aan dat ze geen verkiesbare plaats meer zal opnemen op de Groenlijst voor de verkiezingen van oktober. Ze motiveert haar beslissing.

Hilde Van Wichelen: “Na lang nadenken heb ik beslist om op het einde van dit jaar te stoppen met politiek en geen verkiesbare plaats meer in te...

Er is nood aan verdere stappen om te komen tot een meer structurele aanpak van de dakloosheid in Leuven. In een recente studie over de Leuvense situatie is een pleidooi te vinden voor ‘Housing First’ als antwoord op dakloosheid. Schepen Verlinden lijkt niet overtuigd, Groen is dat wel.

Wat is Housing First? Het is een vorm van sociale innovatie waarbij...

De pas gepubliceerde Stadsmonitor 2017 geeft een interessant beeld van Leuven. In veel opzichten doen we het heel goed, en daar mogen we blij mee zijn. Tegelijk maakt de Stadsmonitor duidelijk waar de grote uitdagingen liggen voor de nabije toekomst. Met name op het vlak van wonen, mobiliteit, energetische renovatie en duurzaam bouwen en ook participatie liggen er grote uitdagingen waar...

Met Groen willen we naar een tandzorg die menselijker, eerlijker en gezonder is. Want een gezonde mond is een basisrecht. Tijdens een actie stelde Kamerlid Anne Dedry het groene tandzorgplan voor.

Nog nooit waren er in ons land zo veel tandartsen die zelf hun tarieven kiezen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van federaal parlementslid Anne Dedry (...

Op zaterdag 5 mei is iedereen welkom in het auditorium van het STUK voor onze kick-off "Leuven kleurt groen", een wervelende namiddag met inspirerende sprekers, info over de groene plannen voor Leuven, live muziek van de bovenste plank en ook ruimte voor ontmoeting. De deuren gaan open om 14.30u. We starten om 15u en eindigen met een drink op de binnenplaats vanaf 17.30u. De hele namiddag...

Bij extreme weersomstandigheden zijn zachte weggebruikers vaak dubbel kwetsbaar. De stad doet al erg grote inspanningen om fietspaden te ruimen. De fietspaden onder Vlaamse bevoegdheid blijven een groot probleem, en dat moet echt dringend anders.

De plotse ijzel en sneeuw gisteren en vanmorgen zorgden voor erg gevaarlijke situaties in het verkeer. De verschillende overheden...

Pagina's