“Een online platform om ruimtes te delen, het publiek als programmator en cultuur in de deelgemeenten”

08 November 2017

Groen Leuven stelde vandaag haar visie op cultuur voor als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Duo-lijsttrekker Lies Corneillie en gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen schuiven enkele opmerkelijke ideeën naar voor. Ze willen in Leuven meer kunst en creativiteit op straten en pleinen, meer ruimte voor kunstenaars in de stad en cultuur van en voor iedereen, ook in de deelgemeenten.   Leuven is een stad met een rijk cultureel aanbod. We hebben heel wat lokale, nationale en internationale culturele organisaties, binnen verschillende kunstdisciplines, van liefhebbers tot professionele makers. : "

Lies CorneillieWe zijn heel trots op wat Leuven te bieden heeft op dat vlak. Maar een stad is ook in constante evolutie. Daarom hebben we ons verdiept in wat Leuven nog meer nodig heeft in de toekomst. We organiseerden discussieavonden, voerden vele gesprekken met mensen uit de culturele sector en kwamen zo tot deze vernieuwende visie."

Voor Groen is het belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen in de stad en dat de stad ontmoeting, creativiteit en initiatief stimuleert. Hilde Van Wichelen: "We kwamen uit bij 4 prioritaire thema's: creatieve ruimtes, een duurzaam cultuurbeleid, cultuur met, voor en door iedereen en de rol van het stadsbestuur op vlak van cultuur. Voor elk van deze prioriteiten hebben we nieuwe voorstellen uitgewerkt die we opnemen in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen."

Enkele van de 20 voorstellen uit de cultuurvisie van Groen:

  1. Een deelplatform à la AirBnB waar particulieren of verenigingen ruimtes ter beschikking kunnen stellen voor wie op zoek is naar een plek voor een creatieve of culturele activiteit. De stad zorgt voor een administratief en juridisch kader, stelt normen op over een basiskwaliteit en biedt handige oplossingen aan het delen praktisch mogelijk te maken, bijv. de installatie van sleutelbadge-systemen.
  2. Pubiek als programmator: Elk jaar krijgt een groep van 5 (etnisch-)diverse Leuvenaars de rol van programmator/curator, zij mogen een aantal voorstellingen programmeren (met coaching van professionals) en brengen zo diversiteit en nieuwe makers op de Leuvense podia.
  3. De nieuwe podiumkunstenzaal wordt hét toonbeeld voor duurzaamheid en cultuur op een authentieke manier. Leuvenaars mogen zich mede-eigenaar voelen van deze nieuwe culturele plek, zij kunnen 'aandeelhouder' worden van de nieuwe zaal en mee beslissen.
  4. Cultuur spreiden over alle deelgemeentes, zowel qua aanbod als ruimtes.

 

Lies Corneillie: "We willen cultuur en creativiteit tot slot niet opsluiten in gebouwen, maar ook op straten en pleinen in de stad zichtbaar maken. Omgekeerd zien we het museum, de schouwburg of de bibliotheek ook als verlengde van de straat. We willen dat mensen er spontaan kunnen binnenkijken via tv-schermen of grote ramen, kunnen binnenwandelen en even tot rust komen."

Hilde Van Wichelen: "De aandacht voor de deelgemeenten is voor ons belangrijk. Niet alle culturele functies moeten zich centraliseren in het stadscentrum. Ook in de deelgemeentes wonen en werken kunstenaars en cultuurliefhebbers. Cultuur aanbieden in de deelgemeenten maakt het aanbod laagdrempeliger en versterkt het lokale samenleven. "

De groenen stelden hun visie vandaag voor aan vertegenwoordigers uit de sector. De feedback die ze krijgen finaliseren ze de komende weken in hun visie voor het verkiezingsprogramma voor cultuur.

Lies Corneillie en Hilde Van Wichelen