5 Toon Toelen

5de plaats

In 2001 werd ik verliefd op Agalev, omdat de groene partij - volgens mij - de enige is die op lange termijn denkt. Als historicus hecht ik daar veel belang aan. Politiek voeren voor één legislatuur is kortzichtig. 

Je voelt dat ons hele plaatje klopt. De groenen vertrekken vanuit een holistisch wereldbeeld waaraan elk nieuw voorstel getoetst wordt. 

Mijn engagement werd sindsdien nog versterkt door de liefde voor mijn Zuid-Afrikaanse echtgenote en onze vier kinderen. Ik wil de planeet beter achterlaten dan ik 'm aantrof. 

Vóór ik in 2012 gemeenteraadslid werd, zetelde ik ook al zes jaar in de provincieraad. Met veel goesting volg ik in Leuven drie commissies op: ruimtelijke ordening en monumentenbeleid, financiën en personeel en organisatie. Daarvan vormt mobiliteit de hoofdbrok; in het bijzonder fietsers, openbaar vervoer en buurtwegen. Maar ook de wetgeving op vlak van ruimtelijke planning is me niet vreemd: van gewestplannen en structuurplannen over BPA’s, RUP’s, WUG’s en verkavelingsvergunningen tot en met de eenvoudige bouwvergunning. 

Verder volg ik ook de thema’s erfgoed, leefmilieu, GIS, de luchthaven en stadsvernieuwing op, en - in mindere mate - waterlopen en landbouw.

Daarnaast vertegenwoordig ik de gemeenteraad in de intercommunale Helics, die het informaticabeleid verzorgt van de steden Leuven en Hasselt. Binnen die raad deel ik mijn expertise als adviseur van gedeputeerde Tie Roefs. 

Zo introduceerde ik er het Green Digital Charter, een engagement van overheden om de ecologische voetafdruk van hun IT-infrastructuur te verminderen en tegelijk toepassingen te ontwikkelen voor de vergroening van de samenleving.

Tot slot zie ik mijn mandaat ook als een manier om mijn buurt te vertegenwoordigen, de Spaanse Kroon, een exclave met postcode 3000 buiten de ring.

Eén van mijn sterkste punten is het vinden van relevante informatie met betrekking tot procedures. Mijn collega’s in de gemeenteraad kennen me als iemand die de nogal droge regelgeving over de omgevingsvergunning, overheidsopdrachten, binnenlands bestuur en openbaarheid van bestuur… opvolgt. Daarnaast interesseer ik me ook in het institutionele debat rond de ‘interne’ staatshervorming, intergemeentelijke samenwerking, fusies en politieke cultuur. 

Die bovenlokale bril wordt nog versterkt door de vele contacten binnen andere Groen-afdelingen. 

Voor hobby's schiet er weinig tijd over. Ik ben wel trots lid van de Mannen van '78, de Leuvense erfgoedtraditie. Daar stond ik mee aan de wieg van de vrouwelijke jaartallen.  

 

Mail:  toon.toelen@gmail.com

 

FILMPJE