47 Fatiha Dahmani

Lijstduwster

Na 24 jaar gemeenteraadslid geweest te zijn ben ik trots dat ik de lijst van Groen mag duwen. We hebben een sterke en diverse ploeg groene kandidaten. Samen met alle andere mensen van Groen heb ik me al die jaren kunnen inzetten voor het project waar we zo in geloven: van Leuven de duurzame en rechtvaardige stad maken waar de toekomst nu al begint. Gespreid over twee verkiezingen hebben we de ploeg van Groen sterk kunnen vernieuwen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we volop klaar zijn voor de dingen die komen.

Leuven is een goede en mooie stad om te wonen. Ik ben blij dat ik in deze stad kon opgroeien, net als mijn kinderen. Leuven is een stad van veel gezichten, van veel kleuren en van veel kansen. Ik wil dat dat zo blijft. Ik maak me samen met veel anderen zorgen over de soms toenemende polarisering. De wereld verandert snel, en dat voel je ook in onze stad. Sommige mensen trekken zich terug in hun eigen gelijk, soms uit angst voor wat er verandert. Sommige politici maken daar gebruik van door te kiezen voor een harde taal, in plaats van voor het volwaardig betrekken van iedereen bij de maatschappij. De ongelijkheid neemt toe en duwt een aantal mensen nog meer in de marge, ook in onze stad. Sommige politici antwoorden daarop door een hard sociaal beleid, waarbij sociale bescherming wordt afgebouwd en de privileges van rijkere mensen worden beschermd. De klimaatverandering breekt nu echt door en riskeert de ongelijkheid tussen rijk en arm, tussen wie minder of meer kwetsbaar is, nog te vergroten. Sommige politici doen alsof er niets aan de hand is en weigeren diepgaande en hoopgevende maatregelen te nemen.

Met Groen hebben we altijd aan de kant van de hoop gestaan. Wij kiezen wél voor verbinding. Wij zien in de superdiversiteit naast uitdagingen ook heel erg veel kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat je sociale rechten van mensen niet mag afbouwen, integendeel. Wij willen nu een stevig klimaatbeleid, zodat onze kinderen en kleinkinderen nog een waardig leven kunnen leiden. Wij doen aan politiek op een manier waarop we wel over inhoud in debat gaan, maar steeds op een correcte en verbindende manier met elkaar omgaan. In die hoop rust de toekomst van Leuven.

Ik ben een heel trotse groene lijstduwster. Met heel mijn hart geloof ik in het project van Groen voor onze stad. Leuven is van ons allemaal. De toekomst is nu.

Mail

 

Filmpje