46 Jan Mertens

46ste plaats

Ik ben 53 jaar en woon in de binnenstad.

Ik werk als federaal ambtenaar voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Ik ben ook voorzitter van Groen Leuven. Verder ben ik actief bij de denktank Oikos en ben ik columnist bij MO.

Als voorzitter van Groen kon ik de voorbije jaren heel intens samenwerken met alle mensen van Groen Leuven. Deel kunnen uitmaken van dit team vervult me met bijzonder veel trots. We hebben de voorbije jaren – in de stad in de oppositie en in het OCMW in de meerderheid – sterk kunnen wegen op het beleid, en dat is een goede zaak. We hebben steeds geprobeerd te werken vanuit een heldere en toekomstgerichte visie op een duurzame en rechtvaardige stad. Het ging ons steeds in de eerste plaats om de inhoud. Wanneer het nodig was gaven we stevige kritiek, wanneer het goed was zeiden we het ook. Het was voor ons altijd belangrijk om te kiezen voor een verbindende stijl van politiek voeren. Dat was niet altijd gemakkelijk, met een burgemeester die vaak wel voor een niet al te verbindende stijl koos. Sommige andere partijen, en dat is ook in de Vlaamse en federale politiek het geval, kiezen voor een erg polariserende stijl en vergiftigen zo vaak het debat. We maken ons daar erg veel zorgen over. Het doet deugd uit reacties van veel burgers te merken dat zij onze positieve en op inhoud gerichte manier van aan politiek doen waarderen.

Als lid van de raad van bestuur van AGSL heb ik een bijdrage kunnen leveren aan het verankeren van nieuwe ideeën. Een voorbeeld is het idee voor een CLT (Community Land Trust). Dat het stadsbestuur nu zegt deze nieuwe woonvorm te willen onderzoeken is denk ik in belangrijke mate de verdienste van Groen. Binnen het AGSL is er de voorbije jaren steeds vaker nagedacht over het integreren van duurzaamheid in de toekomstige projecten en over nieuwe woonconcepten. Daar mogen we als Groen erg trots op zijn.

Waarom ik voor Groen kies? Ik ben altijd een trotse ecologist geweest. Al sinds de eerste keer dat ik mocht stemmen heb ik altijd geweten dat de groene partijen, wereldwijd, al mijn dromen voor een duurzame en rechtvaardige wereld belichamen. Ik voel me heel sterk verbonden met de wereldwijde groene beweging. Het centrale idee van het ecologisme is dat van ecologische rechtvaardigheid. Onze manier van leven overschrijdt steeds meer de planetaire grenzen. We wegen te zwaar op de planeet, met andere woorden. En dat is vooral onrechtvaardig. Want onze kinderen en kleinkinderen hebben evenveel recht op een waardig leven. Het is perfect mogelijk om een rechtvaardige welvaart uit te bouwen die aan alle mensen van de planeet, vandaag en morgen, een waardig leven kan garanderen. Het kan dus wel degelijk anders, en dat is wat ons als ecologisten drijft. De mondiale uitdagingen van klimaatverandering of toenemende ongelijkheid zijn erg groot, maar we kunnen hier en nu, in deze stad, beginnen met de goede antwoorden op die uitdagingen. Veel mensen voelen zich soms een beetje machteloos tegenover al die grote dingen. Dat vertaalt zich dan weer in angst en het zich opsluiten in het eigen gelijk en de eigen welvaart. Daar geloven wij niet in. Wij geloven in actieve hoop, en die bestaat erin dat het goed is om deel te zijn van het alternatief. Groen is de kleur van de hoop.

Wat ik fijn vind in Leuven? Deze stad is klein genoeg om ze te kunnen kennen en groot genoeg om uit te groeien tot dé ecostad van de toekomst. In deze stad wil ik graag oud worden. Ik zou tientallen dingen kunnen noemen die ik graag zou zien gebeuren de volgende jaren, liefst met Groen in het stadsbestuur. Want als er ergens een stad is waar het groene project vorm kan krijgen, dan is het wel in Leuven. Ik droom van een vernieuwend woonbeleid, met een sterkere rol voor de overheid onder meer op de huurmarkt en met nieuwe woonconcepten. Ik droom ervan dat Leuven dé circulaire stad wordt, waar we op een andere manier met materialen en kostbare grondstoffen omgaan en alles in de stedelijke kringloop houden. Ik droom van een stad waar we eindelijk echt de klimaatverandering aanpakken, door een radicale keuze voor duurzame mobiliteit, een ambitieus programma van energetische renovatie en een reeks ingrepen die onze stad in staat stellen voldoende veerkrachtig te reageren op de klimaatverandering. Ik droom van een stad die zich niet terugplooit op zichzelf, die niet valt voor angst of een uitsluitend nationalisme, die een laboratorium wordt waar het alternatief van een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige wereld vorm krijgt. Een stad waar je de hoopvolle toekomst aan het werk kunt zien.

De keuzes van vandaag bepalen de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, over de hele wereld. Groene politiek is politiek van de hoop. Hoop is wat we aan hen verschuldigd zijn, we hebben de aarde immers van onze kinderen geleend. Een rechtvaardige welvaart binnen planetaire grenzen is mogelijk. Ik kan dus alleen maar zeggen: dit is het moment!

 

De stad waar ik van droom: deel 1 | deel 2 | deel 3 | deel 4 | deel 5 | deel 6

 

Filmpje

 

Contact: jan.mertens@groen.be |  www.facebook.com/jan.mertens1 | janmertens.blogspot.be