42 Kris Demeter

42ste plaats

Ik ben een jonge zestiger, getrouwd, vader, grootvader en ruim 35 jaar actief in de zorg voor personen met een beperking.  Een samenleving die oog heeft voor de kwetsbare mens vind ik dan ook erg belangrijk.  Maar allemaal zijn we op bepaalde momenten in ons leven erg kwetsbaar.  Dit geldt zeker voor jonge kinderen (onze kleinkinderen) voor wie een gezond leefmilieu belangrijk is om op te groeien tot harmonisch ontplooide persoonlijkheden, op alle domeinen van het leven.  Ik interpreteer die termen dan ook ruim.  Het gaat dan om een fysisch milieu zonder ziekmakende stoffen, een omgeving waar kinderen veilig kunnen spelen, naar school gaan... Een wereld die hun kans geeft op een volwaardig en veelzijdig leven, waar werk, gezin en vrije tijd harmonisch naast elkaar bestaan.  Dat betekent ook duurzaam omgaan met de grondstoffen, noodzakelijk om goed te kunnen leven. Jongeren moeten ook het vooruitzicht hebben te kunnen blijven wonen in de buurt van hun familie.  Een beleid dat zorgt voor betaalbaar wonen is dan ook meer dan noodzakelijk.  Onze kinderen en kleinkinderen hebben nood aan een veilige wereld, waar we anderen ver van hier niet in armoede houden om onze welstand veilig te stellen.

Om dit te realiseren vind ik het noodzakelijk dat er ook geluisterd wordt naar mensen die niet luidruchtig voor zichzelf kunnen opkomen.  Dat betekent luisteren naar fluisteren en die stem versterken zodat ze ook gehoord kan worden.

Een kritische, maar constructieve stem is dan ook nodig om dit beleid te realiseren voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

Mail: kris.demeter@gmail.com

 

FILMPJE