3 Thomas Van Oppens

3de plaats

Ik ben 29 en woon al heel mijn leven in Leuven. Overdag geef ik les aan de Faculteit Economie van de KU Leuven. Die economische kennis combineer ik als gemeenteraadslid met mijn sociaal-groen engagement. In mijn vrije tijd hang ik aan de klimmuur of rol ik op inline-skates door de straten.

Waar ik voor sta

Ik ben ervan overtuigd dat ecologische oplossingen een waardevol alternatief bieden voor traditionele economische modellen. Een concreet voorbeeld. We moeten afstappen van het eenmalig kopen van goederen en overstappen naar permanente diensten. Zo kunnen we voor de aanleg van onze straten beter langetermijncontracten afsluiten voor zowel de aanleg als het onderhoud. Dat is slechts een van de manieren waarop een circulaire economie iedereen in Leuven ten goede kan komen.

Visie voor 2018-2024

Leuven staat voor grote uitdagingen, maar die kunnen we onmogelijk het hoofd bieden als we het huidig beleid aanhouden. We moeten een algemene visie ontwikkelen en de verschillende problemen in onze stad met elkaar verbinden.

  1. We moeten creatieve woonvormen ontwikkelen die wonen betaalbaar en ecologisch maken.
  2. We hebben nood aan een mobiliteit die veilig is én niet schadelijk voor onze luchtwegen.
  3. Er is nood aan een financieel beleid dat de lasten legt bij wie de meeste overlast veroorzaakt. Daarmee doel ik onder meer op luchtvervuiling, maar ook op lawaaioverlast en sluikstorten.

Ik zie nog veel werk voor de toekomst. Met Groen hebben we hier de oplossingen voor.

Gemeenteraad 2012-2018

De afgelopen 6 jaar heb ik als gemeenteraadslid het vuur aan de schenen gelegd van de meerderheid. Dit deed ik voornamelijk in verschillende financiële dossiers, zoals de miljoenenleningen aan OHL, de aankoop van parking Vaartkom en het gebrek aan investeringen. Ik volg ook verschillende sportdossiers op waarin ik ervoor pleit om investeringen eerlijker te verdelen over verschillende sporttakken. Hiermee bedoel ik: met een focus op bewegen voor iedere Leuvenaar.

Naast sport en financiën houd ik me ook bezig met economie en ondernemen in Leuven. Ik streef naar een betere ondersteuning voor startende ondernemers, meer ruimte om te proberen (en te falen) en een agressief pandenbeleid dat leegstand voorkomt en de prijzen drukt. Ook de grote dossiers in ruimtelijke ordening, zoals de Hertogensite en de Vaartkom, behoren tot mijn takenpakket. Hier pleit ik niet alleen voor ecologische maatregelen zoals warmtenetten en hoge isolatienormen, maar ook voor een beter aankoopbeleid waardoor de projectontwikkelaars niet met de winsten gaan lopen van de publieke investeringen.

Mail: thomasvanoppens@gmail.com

Website: www.thomasvanoppens.be

 

FILMPJE