35 Mie Willemse

35ste plaats

Waar komt mijn engagement vandaan?

Als administratief medewerker op het kabinet van de voormalige groene ministers Mieke Vogels en Vera Dua werd ik gebeten door de politieke microbe. Vooral de beleidsdomeinen waar zij minister voor waren – welzijn, volksgezondheid, gelijke kansen, milieu en (als boerendochter) ook landbouw – boeiden mij enorm. Vanuit die interesse heb ik ook de discussie over een Leuvense voedselstrategie gevolgd en heb ik mee mijn bijdrage geleverd en mee te werken aan een aanpak die alle Leuvenaars kan voorzien van gezonde, eerlijke voeding.

Samen met GroenPlus

Vermits mijn toekomst in Leuven ligt, wil ik mij als Kempische Leuvenaar met

GroenPlus-Vlaams-Brabant vooral inzetten om een leeftijdsvriendelijke stad, voor jong en oud, te creëren.  Daarvoor hebben wij al enkele concrete voorstellen op tafel gelegd. We denken onder meer aan het ondersteunen en stimuleren van een goede buurtwerking, zodat mensen gemakkelijker uit hun isolement geraken. We zijn ook voorstander van het aanleggen van wandellussen en het voorzien van voldoende rustbanken en openbare toiletten.

De inzet van deze verkiezingen

De 3 hoofdthema’s waarmee Groen! naar de verkiezingen gaat liggen me na aan het hart.

  • MENSELIJKER betekent voor mij voor iedereen een leefbaar leven, van jong tot oud, allochtoon, autochtoon, man, vrouw, holebi, transgender, … Bestrijding van kinderarmoede maar ook van ouderenarmoede. “Enkel een 65-plusser met eigen woning ontsnapt aan armoede na pensioen”, schrijft De Tijd. Maar velen kunnen de onderhoudskosten van die eigen woning niet betalen, laat staan de kosten voor een woonzorgcentrum.
  • EERLIJKER betekent voor mij dat iedereen op gelijk niveau zou moeten belast worden. Het kan niet langer zijn dat singles de grootste belastinglast dragen (53,5%). Alleenstaanden hebben het financieel sowieso al niet gemakkelijk.
  • GEZONDER : door gezondere lucht kunnen heel wat dokterskosten bespaard worden. Toen bij mij enkele jaren geleden een lichte vorm van astma werd vastgesteld verklaarde de longspecialist dat de vuile lucht hiervan de oorzaak is. Hoog tijd om er iets aan te doen vooraleer iedereen met een puffertje rondloopt. Een gezonde en vooral meer groene omgeving maakt iedereen gelukkiger.

Dus…

Graag een leefbaar leven voor iedereen! En daarvoor hebben we jullie allen nodig – het vraagt geen grote inspanning. Het is heel eenvoudig: gewoon stemmen voor Groen!

Dank jullie wel !

 

Mail: miewillemse@hotmail.com

Filmpje