20 Jo Fobelets

20ste plaats

Hoi, ik ben Jo Fobelets. Ik ben 40 jaar geleden geboren in Soest (Duitsland) als zoon van een Britse vader en Duitse moeder en uiteindelijk in België terechtgekomen. Ik woon nu al vele jaren in het mooie Leuven.

Op professioneel vlak heb ik tot nu toe gewerkt in verschillende sectoren, waaronder de productie, retailsector en de sociale sector. Zo was ik 2015 de begeleider van het team energiesnoeiers van De RuimteVaart in Leuven. In 2016 en 2017 was ik tijdelijk medewerker op het kabinet van provinciaal gedeputeerde Tie Roefs.

Binnen Groen Leuven ben ik al enkele jaren lid van het partijbestuur. Ik ben tevens actief binnen de werkgroep sociaal beleid van Groen Leuven. Naast mijn engagement bij Groen ben ik ook al jaren actief binnen het holebi – en transgenderverenigingsleven, eerst als co-coördinator van Leonardo LGBT International (2014-2016) en nu als een van de stichtende leden van de werkgroep LGBTQI en armoede, een werkgroep binnen çavaria die werkt rond het toegankelijker maken van het holebi– en transgenderverenigingsleven voor mensen in armoede.

Waarom ik voor Groen kies:

  • Ik raakte geïnteresseerd in de politiek toen ik 15 jaar oud was. Toen al was ik begaan met het milieu en het klimaat en vond ik armoede, sociale uitsluiting en racisme een schending van de mensenrechten. Politiek is voor mij veel meer dan om de zoveel jaar een bolletje kleuren.
  • Gedragen beleid komt tot stand via bottom-up en participatieve besluitvorming. Het was dan ook meer dan logisch dat ik voor Agalev/Groen koos. Eerst als trouwe stemmer, later als actief lid.
  • Groen is voor mij de enige partij die op een geloofwaardige manier gaat voor sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Waar ik voor ga :

(1) Een Housing First-project in Leuven. Er is nood aan verdere stappen om te komen tot een meer structurele aanpak van de dakloosheid in Leuven. De komende legislatuur moet Leuven echt werk maken van een Housing First-project. Housing first is een vernieuwende aanpak ter bestrijding van dakloosheid die vertrekt vanuit het garanderen van het grondrecht op huisvesting. Nadat de persoon tot rust is gekomen, kan ondersteuning voorzien worden voor het nemen van stappen op andere levensdomeinen. Op deze manier vindt zij/hij opnieuw aansluiting bij de samenleving en wordt de greep op het eigen leven versterkt. Housing first versterkt mensen, garandeert grondrechten en pakt structurele uitsluiting aan. Waarop wachten we nog om hier werk van te maken.

(2) Het verderzetten en versterken van het holebi - en transgenderbeleid. Er gebeurt al heel wat rond dit thema. Het lokaal bestuur moet de komende legislatuur blijvend investeren in een proactief LGBTQI+ ( Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex) beleid om discriminatie op grond van geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie te bestrijden, dit samen met het Holebihuis Vlaams Brabant en andere relevante organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door steevast te werken rond seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie in het onderwijs. Verder moet er ook blijvende aandacht zijn voor fysiek en psychosociaal welzijn van LGBTQI’s in Leuven en kwetsbare groepen binnen de holebi – en transgendergemeenschap.

(3) Het verderzetten en versterken van het verbindend beleid rond etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Sommigen kiezen voor een polariserende en stigmatiserende retoriek als het gaat over etnisch-culturele minderheden en sommige levensbeschouwelijke overtuigingen. Dit verontrust mij enorm. We moeten resoluut gaan voor een open samenleving waar iedereen welkom is en als gelijkwaardig wordt gezien, dit vertrekkend vanuit actief pluralisme. Verbindende politiek, dialoog en ontmoeting zijn methodieken die polarisatie tegengaan en de sociale cohesie versterken. Er gebeurt al heel wat rond dit thema in Leuven. Met Groen Leuven willen we dit verderzetten en versterken.

jo.fobelets@gmail.com

https://www.facebook.com/jo.fobelets

http://joecology.blogspot.com/

 

FILMPJE