19 Heidi Vanheusden

19de plaats

In de eerste plaats ben ik mama van Raïssa (29), Remo (26) en Sigrid (20) en oma van Alexander (2 jaar) en ik ben getrouwd met de dichter Didi de Paris. We wonen in Kessel-Lo vlakbij het park Heuvelhof.

Ik ben sociaal pedagoog en criminoloog, zodat emancipatorisch werken in de welzijnszorg, kansarmoedebestrijding via samenlevingsopbouw, buurtwerk en sociale werkplaatsen en sociaal federaal, regionaal en lokaal beleid en wetgeving evidenties zijn voor mij.

Nadien werd ik – en daar ben ik heel fier op – verpleegkundige. Zo raakte ik vertrouwd met palliatieve zorg en thuisverpleging. Daarna heb ik 14 jaar als stafmedewerker bij het NVKVV (een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen) en als coördinator van de Vlaamse Verpleegunie gewerkt. Maar nu sta ik terug met heel mijn hart, hoofd en handen in de zorg, als adjunct-hoofdverpleegkundige op een gesloten afdeling voor mensen met dementie.

Sinds 2007 ben ik politiek actief bij Groen. Dit leidde tot volgende engagementen:

  • OCMW-raadslid: In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, waar Groen deel uit maakt van de meerderheid. Tot en met december 2016 was ik binnen het OCMW actief lid van de specifieke “Bijzondere Comités” van Thuiszorg, Woonzorgcentra, Groepen van Assistentiewoningen en Lokale Dienstencentra.
  • Lid Raad van Beheer van “Zorg Leuven” : Op 1 januari 2017 ging in Leuven een nieuwe organisatie officieel van start, onder de statutaire naam “Zorgbedrijf Leuven”, maar met als roepnaam “Zorg Leuven.” Met Zorg Leuven bieden OCMW Leuven en stad Leuven samen toegankelijke thuis- en ouderenzorg én kinderopvang. Ook binnen deze organisatie zijn mijn aandachtspunten: respect voor de waardigheid, autonomie en participatie van de ouderen, toegankelijkheid en betaalbaarheid, waardering voor diversiteit, hoogstaande kwaliteit van de zorg, innovatie en conformiteit met de meest actuele wettelijke ontwikkelijkingen en praktijk-wetenschappelijke bevindingen, waardering en ondersteuning voor het werk van de zorgmedewerkers, die wereldwijd toch wel wat onder druk staan (filmpje) . Ik hoop mij hier ook de volgende 6 jaren te kunnen inzetten.
  • In de landelijke Politieke Raad (PORA ) van Groen kan ik een inbreng doen vanuit deze ervaringen en inhoud terugkoppelen naar alle Groene OCMW- raadsleden.
  • Lid Raad van bestuur vzw Bloesemboompjes en vzw Kinderopvang Leuven , van waaruit buitenschoolse kinderopvang in Leuven gefaciliteerd en zelf georganiseerd wordt.
  • Lid Raad van bestuur van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA, sinds 2017 omgezet naar Wijk- Werken) Leuven, omdat ik vond dat een PWA absoluut maatschappelijk waardevol kan zijn voor langdurig werklozen, leefloners en personen die bijstand genieten.

Net zoals onze lijsttrekker David Dessers verzet ik mij tegen de Bruulparking en ben ik voor solidariteit met al onze kwetsbare medeburgers, klimaatneutraliteit , stadslandbouw en het behoud van Parkveld . Maar ook duurzaam betaalbaar wonen , circulaire economie, steun voor lokale handel, transitie naar alternatieve energie , veilige mobiliteit, behoud van de Leuvense natuur , ruimte voor kunst, cultuur en muziek en tientallen andere beleidsactiepunten vind ik heel waardevol en belangrijk. Ze staan allemaal in ons verkiezingsprogramma. Want Groen wil en zal iedereen gelukkig maken!

 

FILMPJE