18 Louis Debruyne

18de plaats

Noem mij maar gerust een ancien. Al sinds 1985 engageer ik me voor Groen. Het verhaal begon zelfs nog véél vroeger. Met vrijwilligerswerk in de wereldwinkel van mijn geboortestad Roeselare. En met mijn lidmaatschap van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, wat nu de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) is.

In Leuven zette ik mijn engagement verder met acties tegen kernenergie en atoomraketten: de grote vredesmarsen in het begin van de jaren 80.

OCMW-raadslid

In 2010 werd ik OCMW-raadslid. Dat is niet toevallig. Ik vind het belangrijk om op te komen voor kwetsbare mensen die niet worden gehoord. Leuven is een rijke stad en toch is er veel armoede. Heel veel Leuvenaars hebben op het eind van hun centen toch nog een stukje maand over. Daarom heeft het OCMW een tegemoetkoming bovenop het leefloon vastgelegd. Zodat we een menswaardig inkomen kunnen geven aan wie te weinig bestaansmiddelen heeft.

Zo zijn er nog verwezenlijkingen waarop ik best wel trots ben. Op het vlak van huurwoningen bijvoorbeeld. Wonen in Leuven is bijzonder duur. Via het sociaal verhuurkantoor Spit hebben we ervoor gezorgd dat er meer betaalbare huurwoningen op de markt komen. Of neem jongeren die op hun 18 jaar een voorziening van bijzondere jeugdzorg verlaten. Deze jonge mensen hebben het niet gemakkelijk. Met het OCMW vangen we hen op. Ook jonge vluchtelingen die zonder hun ouders in Leuven stranden, kunnen ergens terecht dankzij ons lokaal opvanginitiatief.

Groen en sociaal is voor mij één en hetzelfde woord. Met Groen hebben we de afgelopen jaren veel kunnen realiseren in het OCMW. Maar er blijft nog veel werk te doen. Dat wordt de uitdaging voor de komende zes jaar, en het is een uitdaging die ik graag en met al mijn inzet wil aangaan.

Persoonlijk

Ik woon ondertussen al meer dan veertig jaar in Heverlee-Leuven. Samen met mijn vrouw Tine Trekker hebben we drie kinderen, een pleegdochter die in 1999 bij een fietsongeluk is gestorven, en sinds iets meer dan een jaar een kleindochter. Met veel goede buren bundelen we de krachten in het  buurthuis de Pit. Zo maken we van de Pleinstraat een plek waar het aangenaam is om te wonen. Bij uitbreiding moet natuurlijk iedereen in heel Leuven goed en groen kunnen leven. Dat helpen waar te maken, is iets waarvoor u op mij kan rekenen.