17 Anne Dedry

17de plaats

Ik heb drie kinderen en ben jonge grootmoeder van twee prachtige kleinkinderen. Ik ben in Leuven en omstreken vooral bekend als oprichtster van De Bakermat, het Expertisecentrum Kraamzorg (1983).

Toen ik in 2014 als lijsttrekker verkozen werd op de federale lijst, heb ik mij in de Kamer toegespitst op de Commissies Volksgezondheid en Sociale Zaken om zo mijn jarenlange ervaring in de zorgsector maximaal te laten renderen. De politieke ervaring die ik opdeed als adjunct-kabinetschef op het kabinet van Magda Aelvoet komt dagelijks van pas in mijn parlementair werk.

Het zal dan ook niet verbazen dat ik mij de voorbije jaren gefocust heb op de problemen in de gezondheidszorg. In de eerste plaats voor de burgers zelf: obesitas bij jongeren, palliatieve zorg en euthanasie, de strijd tegen overconsumptie en ereloonsupplementen, de strijd tegen de tabakslobby, de farmalobby en de voedingslobby. In de tweede plaats voor het zorgpersoneel : handen te kort, werkdruk, andere organisatie van de gezondheidszorg, versterking van de huisartsen, psychologen, vroedvrouwen en verpleegkundigen in de eerste lijn, ….

Een speerpunt is mijn strijd voor sociale rechten voor mantelzorgers. Ik schreef de voorbije 2 jaar twee boeken: ‘Zorg Zonder Naam’ en ‘Mantelzorg met kleur’. Het vertrekt van de ervaringen van mantelzorgers en formuleert concrete aanbevelingen voor een beter ondersteuningsbeleid, zowel op federaal, Vlaams als op lokaal vlak. Met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare mantelzorgers, w.o. de mantelzorgers met migratie-achtergrond.

 

Deze regering negeert en ontkent de invloed en effecten van milieufactoren op onze gezondheid. Daarom breng ik ook veilige en gezonde voeding, fijn stof, pesticiden, neonics, en hormoonverstoorders continu onder de aandacht.

Zo draag ik mijn steentje bij aan wat Groen de twee benen van het ecologisme noemt: de milieu- én de sociale thema’s.

Een goede gezondheid is het hoogste goed, en wat in Brussel gestemd wordt, straalt ook af op Leuven.

Buurtgerichte zorg, toegankelijke huisartsenwachtposten, kwaliteitsvolle thuiszorg van de wieg tot het graf, meer verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, kinderopvang en woonzorgcentra zonder wachtlijsten, …. Dat zijn mijn ambities voor onze stad.

Laat ons samen van Leuven een mantelzorgvriendelijke gemeente, een borstvoedingsvriendelijke gemeente, een kind- en seniorvriendelijke gemeente, en zeker ook een ‘bee-friendly’ gemeente maken.

anne.dedry@groen.be

0477 77.83.80

 

FILMPJE