Heel erg bedankt groene kiezers! Heel erg bedankt groene kiezers! Dankzij jullie hebben we het heel erg goed gedaan.De algemene politieke situatie in Vlaanderen laat een wrang gevoel na, maar gelukkig is er de vooruitgang van Groen, dat de tweede winnaar is van deze verkiezingen. We zijn heel erg blij dat we in Vlaams-Brabant met Anne Dedry een federaal parlementslid hebben, en met Hermes Sanctorum en An Moerenhout twee Vlaamse parlementsleden. En we zijn ook blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het mooie resultaat van Bart Staes. Het viel ook op dat de Leuvense kandidaten op de verschillende lijsten een zeer goede persoonlijke score hebben behaald.In de stad Leuven zelf zijn de groene resultaten ronduit indrukwekkend. Voor de Kamer halen we 17,7%. Voor het Vlaams Parlement halen we 19,5%, en daarmee worden we voor dat parlement de tweede partij in deze stad. En voor het Europees Parlement halen we 22,4% en daarmee zijn we de grootste partij in Leuven. Op die resultaten kunnen we dankzij jullie heel erg fier zijn!We gaan vanaf vandaag, met veel nieuwe groene energie, aan de slag om van Groen een nog sterkere partij te maken. Een partij die de drager kan zijn voor hoopvol project voor een maatschappij die wel kiest voor duurzaamheid en solidariteit.En voor dat project kunnen we nog veel mensen gebruiken. Misschien is het nu wel het moment voor jou om je ook aan te sluiten bij Groen, en zo mee te werken aan een betere toekomst.Heel erg bedankt allemaal.Jan Mertens, voorzitter Groen Leuven
Op zondag 14 september vindt in Kapelle-op-den-Bos de eerste Gezinsfietstocht Willy Vanderstappen plaats. Op dinsdag 18 september 2007 overleed Willy Vanderstappen aan maligne mesothelioom, een gevolg van blootstelling aan asbest. De ironie van het lot wil dat uitgerekend Willy een verwoede strijd voerde tegen asbestvervuiling in al haar aspecten. Omdat hij een fervent fietser was, is de herdenking uitgedraaid op een fietstocht voor het hele gezin. Zo zullen heel veel hele kleine en heel veel hele grote mensen hem en al zijn lotgenoten elk jaar al fietsend opnieuw herdenken. Een actieve memorial voor alle asbestslachtoffers. Samen op de pedalen om het nieuws te halen! Door de deelname van vele honderden uit alle leeftijdsgroepen zal deze actieve memorial bovendien menselijker, mooier en warmer zijn dan een gedenksteen. Alle informatie over deze fietstocht kun je vinden op de speciale website.
22 juni 2008 De werken aan de Diestsesteenweg ter hoogte van de Kop van Kessel-Lo zijn volop aan de gang, en de verwachte verkeersproblemen zijn er ook. Gezien de aard en de locatie van de werken was het waarschijnlijk onvermijdelijk dat er grote problemen zouden komen. Dat wil echter niet zeggen dat bij de opvang van die verkeersproblemen steeds de juiste keuzes worden gemaakt. Voor Groen! is het duidelijk dat de uitgewerkte verkeersafwikkeling prioritair moet garanderen dat fietsers en het openbaar vervoer zo vlot mogelijk kunnen blijven doorstromen. En dat is nu niet het geval, onder meer aan de Tiensepoort. Raadslid Marleen Demuynck: “We hebben er begrip voor dat de politie op de spitsmomenten wordt geconfronteerd met een lange file op de Tiensesteenweg en via manuele bediening van de verkeerslichten aan de Tiensepoort voor een goede verkeersdoorstroming wil zorgen. Maar in de feiten betekent dit vooral dat de auto’s kunnen doorrijden, ook als ze afslaan richting station, en dat de fietsers die richting binnenstad rijden vaak erg lang moeten wachten eer ze kunnen oversteken.”
Een geweldig boeiend weekend, met lezingen, debatten, animatie, sport, en vooral veel boeiende mensen en de zee natuurlijk. Je kunt alle info hierover vinden op deze bladzijde.
Hieronder kun je nieuws vinden over de activiteiten van onze raadsleden in mei. 1. Gemeenteraad van 26 mei 2008 Fatiha Dahmani kwam tussen bij een punt over de vernieuwing van het dak van het zwembad van Kessel-Lo. Zij vroeg waarom bij de herstelling van het dak niet meteen kon worden onderzocht of het opnieuw zo kon worden aangelegd dat er zonnepanelen op konden worden geplaatst. Er wordt momenteel wel aan een inventaris gewerkt van de daken van verschillende openbare gebouwen, maar die is nog niet klaar. Op die vraag antwoordde de burgemeester dat het hier zou gaan om hoogdringende werken, waardoor er geen tijd meer zou geweest zijn om een advies te vragen. Die reactie klopte niet helemaal evenwel, want reeds in januari was gemeld dat het dak vervangen diende te worden.
Sinds deze week is Groen! gestart met haar project Ruimte voor kinderen. Alles wat je over deze actie zou willen weten kun je vinden op de speciale site www.kraakjeplek.be. Ga zeker eens kijken. Via deze site kun je onder meer deze prachtige affiche 'Ruimte om te ravotten' bestellen. Hang ze uit in jouw straat, en bestel er nog enkele extra voor je vrienden en vriendinnen. Doen!
Hieronder kun je nieuws vinden over de activiteiten van onze raadsleden in april. 1. Gemeenteraad van 28 april 2008 Magda Aelvoet kwam in de raad tussen over het ontwerp van subsidiereglement voor lokale diensteneconomie. Met name vroeg ze meer verduidelijking over de redenen waarom de restaurantactiviteiten van Leren Ondernemen niet zijn opgenomen in de initiatieven die steun krijgen. De organisatie past immers binnen de criteria voor steun. In zijn antwoord stelde schepen Brepoels dat de stad geen steun geeft omdat het Vlaams Agentschap hen niet erkent. (In werkelijkheid is de situatie veeleer omgekeerd. Omdat men lokaal geen steun geeft, komt er ook Vlaams geen steun. Vanwege het Vlaamse niveau is er enkel een voorlopige erkenning omdat men lokaal geen steun wil geven.) De groene raadsleden waren niet tevreden met het antwoord van de schepen en onthielden zich bij dit punt.