Op basis van een bevraging bij buurtbewoners in de Casinolaan, stelde gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen!) vragen aan de betrokken schepen over de tril- en geluidhinder. Naar aanleiding van de klachten van drie bewoners over tril- en geluidoverlast hebben enkele mensen van Groen! vervolgens de bewoners van de straat bezocht, en geconstateerd dat er effectief sprake is van tril- en geluidoverlast. Wij vermoeden dat dit wordt veroorzaakt door de betonplaten in de straat die op een bepaalde manier zijn aangelegd. De laatste tijd is er veel overlast door extra wegverkeer vanwege werkzaamheden elders. Groen! vroeg het college en de schepen van openbare werken om zich van de hinder op de hoogte te stellen. Fatiha DahmaniFatiha Dahmani
6 december 2007 Burgemeester Tobback gelauwerd tegen zijn zin ? Groen! feliciteert de stad Leuven met het E-gov Award voor de audioverslaggeving van de gemeenteraden. Al in februari vroeg Magda Aelvoet om de Leuvense gemeenteraad op het internet uit te zenden via webcam. De vergaderingen van de gemeente- en provincieraden zijn wel al lang publiek, maar in de praktijk blijven ze weinig volk lokken. Burgemeester Tobback lachte dit voorstel weg, hoewel het in het SP.a-Spirit kiesprogramma stond. Uiteindelijk kwam er dan toch in het najaar een audioverslag, waarvoor de stad nu, terecht, een onderscheiding krijgt. Magda AelvoetMagda Aelvoet Magda Aelvoet: “Burgemeester Tobback blijft wel een erg koele minnaar van het digitale tijdperk. Ik vermoed dat deze prijs dat ook niet gaat veranderen. Er gaat geen gemeenteraad voorbij of hij maakt grapjes over die live-uitzendingen.”
5 december 2007 Groen!Leuven vindt het verkeerd dat er in Casablanca een persconferentie wordt gehouden die aan mannelijke journalisten geen toegang verleent. Geen enkele culturele reden kan worden ingeroepen om vormen van uitsluiting in onze stad toe te laten. Dit leidt tot het omgekeerde van integratie en dat wil Groen!Leuven niet. De stadsdiensten die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben zich vergist en doen een verkeerd beeld ontstaan bij de Leuvense bevolking. Groen! distantieert zich hiervan. Fatiha DahmaniFatiha Dahmani Dat er een naast een persconferentie een feestje wordt opgezet om onder vrouwen die bij een bepaalde activiteit betrokken zijn iets te vieren, is voor ons geen enkel probleem. Alle mensen hebben het recht om zich te organiseren op de manier die ze het liefst willen.
De nieuwe dienstregeling die de NMBS op 9 december invoert, houdt voor de reizigers vanuit Leuven geen verbetering in. De IC O (Maastricht – Luik – Brussel) rijdt nog steeds Leuven voorbij. De stoptreinen (Leuven – Brussel – Braine-le-Comte) geven zowel te Leuven als te Brussel geen aansluiting op de Intercitytreinen tussen Brussel en Luik. Marleen DemuynckMarleen Demuynck De rechtstreekse verbinding Leuven-Mechelen-Antwerpen gaat er in de weekends zelfs sterk op achteruit. De trein zal vanaf 9 december 68 i.p.v. 52 minuten nodig hebben om beide provinciehoofdplaatsen met elkaar te verbinden. Ter vergelijking. Op werkdagen doet de huidige IR er 45 minuten over om de 49 kilometer tussen Leuven en Antwerpen te overbruggen. Wat op zich evenmin snel kan genoemd worden. Wellicht zijn de werken aan het spoor te Kontich verantwoordelijk voor de langere rittijd in het weekend.
Het vinden van een sociale en duurzame oplossing voor de vraag naar betaalbare woningen voor iedereen is een van de allerbelangrijkste politieke uitdagingen in Leuven. In de diverse beleidsplannen van stad, OCMW, AGSL wordt wonen ook als een prioritair beleidsdomein vernoemd. Er worden doelstellingen vermeld op het vlak van realiseren van nieuwe betaalbare woningen, ook in het lokaal sociaal beleidsplan dat op de gemeenteraad van 26 november voorligt. Er is overleg, onder meer in de woonraad. Groen! wil een bijkomend initiatief voorstellen dat politici en alle andere betrokken actoren in staat stelt om nauwkeurig op te volgen wat er gebeurt met alle doelstellingen en aangekondigde acties. Daarom stelt Groen! voor een jaarlijkse woonconferentie te organiseren op stedelijk niveau. Magda AelvoetMagda Aelvoet