Heel erg bedankt groene kiezers! Heel erg bedankt groene kiezers! Dankzij jullie hebben we het heel erg goed gedaan.De algemene politieke situatie in Vlaanderen laat een wrang gevoel na, maar gelukkig is er de vooruitgang van Groen, dat de tweede winnaar is van deze verkiezingen. We zijn heel erg blij dat we in Vlaams-Brabant met Anne Dedry een federaal parlementslid hebben, en met Hermes Sanctorum en An Moerenhout twee Vlaamse parlementsleden. En we zijn ook blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het mooie resultaat van Bart Staes. Het viel ook op dat de Leuvense kandidaten op de verschillende lijsten een zeer goede persoonlijke score hebben behaald.In de stad Leuven zelf zijn de groene resultaten ronduit indrukwekkend. Voor de Kamer halen we 17,7%. Voor het Vlaams Parlement halen we 19,5%, en daarmee worden we voor dat parlement de tweede partij in deze stad. En voor het Europees Parlement halen we 22,4% en daarmee zijn we de grootste partij in Leuven. Op die resultaten kunnen we dankzij jullie heel erg fier zijn!We gaan vanaf vandaag, met veel nieuwe groene energie, aan de slag om van Groen een nog sterkere partij te maken. Een partij die de drager kan zijn voor hoopvol project voor een maatschappij die wel kiest voor duurzaamheid en solidariteit.En voor dat project kunnen we nog veel mensen gebruiken. Misschien is het nu wel het moment voor jou om je ook aan te sluiten bij Groen, en zo mee te werken aan een betere toekomst.Heel erg bedankt allemaal.Jan Mertens, voorzitter Groen Leuven
Hieronder kun je nieuws vinden over de activiteiten van onze raadsleden in maart. 1. Gemeenteraad van 17 maart 2008 Tijdens de raad kwam Fatiha Dahmani tussen over de voorgestelde regeling voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Vanaf april komt er een prijsstijging voor de sportzalen, vooral voor kleinere clubs. Concreet moet een club binnenkort € 15 betalen, maar kleinere clubs moeten € 22,50 betalen. Fatiha begreep dit voorstel niet goed, en wees erop dat het toch het doel van de stad zou moeten zijn om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, hoe klein de club ook is. Ook de voorzitster van de sportcommissie in de raad verzette zich tegen het voorstel. Het schepencollege verdedigde echter de prijsstijging. Het stadsbestuur zegt vooral de grotere clubs te steunen, die ook een eigen jeugd- en seniorenwerking hebben.
Hieronder kun je nieuws vinden over de activiteiten van onze raadsleden in februari. 1. Gemeenteraad van 25 februari 2008 Erg veel punten stonden er niet op de agenda in februari, maar er was wel veel belangstelling voor deze gemeenteraad, en dat omwille van het hoofddoekendebat. Bij de bespreking van het rooilijn- en onteigeningsplan van het Jan Vranckxpad (= een fietsroute die in Kessel-Lo wordt uitgebouwd), voor het deel tussen de Heidebergstraat en de Jan Davidsstraat, kwam raadslid Fatiha Dahmani tussen. Ze vroeg aandacht voor een goed communicatiebeleid met de bewoners. De buurtbewoners zien daar een fietspad niet zitten, en hielden een petitie. Fatiha Dahmani drong er bij het schepencollege op aan dat de bewoners optimaal zouden geïnformeerd worden en dat er zo goed mogelijk naar hun bekommernissen zou geluisterd worden.
Op 20 maart organiseerde Jong Groen! Leuven een infoavond met tips om te besparen op je energiefactuur. Een uitgebreid verslag van die avond kun je hierbij vinden.
Een gezellige quizavond met familie, vrienden en buren. Leuke prijzen voor verschillende ploegen. Opbrengst ten voordele van acties en realisaties ter verbetering van de leefomgeving en het milieu in Wilsele-Dorp. Praktische Info - Wanneer: Zaterdag 12 April 2008 - Waar: Zaal Pacem - Parochiezaal Wilsele Dorp – Hagelandstraat 2 - Uur : Deuren open om 19:00 uur ; Quiz start stipt om 20:00 uur - Ploegen van maximum 5 personen. Inschrijvingsprijs van 15 Euro per ploeg. Voor alle verdere info en inschrijvingen, zie de website van 3012WD
Jong Groen! Leuven organiseert een infoavond met energiecoach Sofie Luyten op donderdag 20 maart in auditorium Max Weber. Download de flyer hieronder.
Onlangs werd GRAS (Groene Alternatieve Studenten) Leuven opgericht. Als eerste activiteit organiseert Gras een filmavond, met de film Syriana, in AV 91.12. Iedereen welkom. Wil je meer weten over GRAS Leuven, kijk dan op de website van GRAS Leuven. Syriana Terwijl CIA agent Robert Barnes (George Clooney) de verontrustende waarheid achter het werk ontdekt waaraan hij zijn leven gewijd heeft, krijgt een jonge oliehandelaar (Matt Damon) te maken met een familietragedie en zoekt zijn heil in een vennootschap met een idealistische Arabische prins. Een zakelijke advocaat komt voor een moreel dilemma te staan tijdens de fusie van twee machtige Amerikaanse oliemaatschappijen, terwijl aan de andere kant van de wereld een Pakistaanse tiener ten prooi valt aan de rekruteringsmethodes van een charismatische geestelijke. Allemaal spelen ze een kleine rol in het immense en complexe systeem achter de olie-industrie, onwetend welke explosieve impact hun levens op de wereld zullen hebben.