Heel erg bedankt groene kiezers! Heel erg bedankt groene kiezers! Dankzij jullie hebben we het heel erg goed gedaan.De algemene politieke situatie in Vlaanderen laat een wrang gevoel na, maar gelukkig is er de vooruitgang van Groen, dat de tweede winnaar is van deze verkiezingen. We zijn heel erg blij dat we in Vlaams-Brabant met Anne Dedry een federaal parlementslid hebben, en met Hermes Sanctorum en An Moerenhout twee Vlaamse parlementsleden. En we zijn ook blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het mooie resultaat van Bart Staes. Het viel ook op dat de Leuvense kandidaten op de verschillende lijsten een zeer goede persoonlijke score hebben behaald.In de stad Leuven zelf zijn de groene resultaten ronduit indrukwekkend. Voor de Kamer halen we 17,7%. Voor het Vlaams Parlement halen we 19,5%, en daarmee worden we voor dat parlement de tweede partij in deze stad. En voor het Europees Parlement halen we 22,4% en daarmee zijn we de grootste partij in Leuven. Op die resultaten kunnen we dankzij jullie heel erg fier zijn!We gaan vanaf vandaag, met veel nieuwe groene energie, aan de slag om van Groen een nog sterkere partij te maken. Een partij die de drager kan zijn voor hoopvol project voor een maatschappij die wel kiest voor duurzaamheid en solidariteit.En voor dat project kunnen we nog veel mensen gebruiken. Misschien is het nu wel het moment voor jou om je ook aan te sluiten bij Groen, en zo mee te werken aan een betere toekomst.Heel erg bedankt allemaal.Jan Mertens, voorzitter Groen Leuven
Hieronder kun je nieuws vinden over de activiteiten van onze raadsleden in april. 1. Gemeenteraad van 28 april 2008 Magda Aelvoet kwam in de raad tussen over het ontwerp van subsidiereglement voor lokale diensteneconomie. Met name vroeg ze meer verduidelijking over de redenen waarom de restaurantactiviteiten van Leren Ondernemen niet zijn opgenomen in de initiatieven die steun krijgen. De organisatie past immers binnen de criteria voor steun. In zijn antwoord stelde schepen Brepoels dat de stad geen steun geeft omdat het Vlaams Agentschap hen niet erkent. (In werkelijkheid is de situatie veeleer omgekeerd. Omdat men lokaal geen steun geeft, komt er ook Vlaams geen steun. Vanwege het Vlaamse niveau is er enkel een voorlopige erkenning omdat men lokaal geen steun wil geven.) De groene raadsleden waren niet tevreden met het antwoord van de schepen en onthielden zich bij dit punt.
27 mei 2008 Tijdens de gemeenteraad van gisteren maandag 26 mei stelde gemeenteraadslid Lisa Smolders een vraag over de zogenaamde Mosquito. Sinds enkele maanden is de Mosquito niet uit het nieuws te slaan. Het toestel, en het gebruik ervan, veroorzaakte in binnen- en buitenland heel wat ophef. Het is een instrument dat kinderen en jongeren wegjaagt via geluidssignalen. De frequentie is dermate hoog, dat ze enkel door kinderen en jongeren waargenomen kan worden. Groen! en Jong Groen! willen dat alle lokale besturen een expliciet verbod op Mosquito’s uitvaardigen. Via onze vraag op de gemeenteraad wilden we de mening van de burgemeester over dit fenomeen horen. Lisa Smolders: “Wij zijn absoluut tegen de Mosquito. Het gebruik ervan druist in tegen een aantal artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een Mosquito is ook allerminst een goede oplossing voor mogelijke overlast. Die zal zich immers gewoon elders voordoen. Bovendien zullen álle kinderen en jongeren erdoor weggejaagd worden. Zo zijn alle jongeren, ongeacht of ze overlast veroorzaken of niet, niet meer welkom op bepaalde plaatsen.”
26 mei 2008 Uit een groot onderzoek van februari 2007 blijkt dat 80% van de woningen in Vlaanderen niet toegankelijk is voor een rolstoel. Tweederde van de bewoners moet trappen of drempels doen om te gaan slapen, 17% moet dit doen om vanuit de woonkamer naar het toilet te gaan. Slechts tot 2% heeft slaapkamer, WC of badkamer op het gelijkvloers geïnstalleerd. Anderzijds blijkt dat een groot deel van de bevolking liefst levenslang of toch zo lang mogelijk in de eigen woning wil blijven wonen. Raadslid Marleen Demuynck: “Het lijkt ons dan ook aangewezen dat (ver)bouwers van elke leeftijd gestimuleerd worden om aandacht te hebben voor ‘aanpasbaar bouwen’. Dat betekent dat van meet af aan ge- of verbouwd wordt op een wijze dat de woning niet alleen meteen beter bruikbaar is voor iedereen maar vooral dat ze ook op een relatief eenvoudige en goedkope wijze aangepast kan worden. Om dat te ondersteunen zijn we er voorstander dat de stad Leuven – net als in Hasselt – een systeem van gratis woonadvies zou instellen.”
Zondag 18 mei is het voor de tweede maal BicyCity. De grootste fietsmanifestatie van het jaar vertrekt vanuit alle hoeken van het land en rijdt de hoofdstad binnen via de autosnelweg. Brussel wordt het grootste fietspad van België! Het feestelijke peloton rijdt «voor een fietsende stad» en eist daarmee een echte plaats op voor de fiets in onze steden. BicyCity luidt het begin van de Fietsweek DringDring in. Wil je mee fietsen vanuit Leuven, dan kan dat. Er wordt afgesproken om 9 uur op het Martelarenplein. Info over deze route kun je hier vinden. En alles wat er te weten valt over BicyCity kun je vinden op de speciale website.
12 mei 2008 10u tot 14u – Geertruihof Leuven (nabij de Sint-Geertruikerk, Halfmaartstraat) Groen! Leuven nodigt je uit op maandag 12 mei 2008 in het Geertruihof, een gezellige locatie mét tuin in het hartje van Leuven. Brunchen kan doorlopend tussen 10u en 14u. Er is een kinderspeelhoek voorzien. Nodig vrienden en familie uit en schrijf je in bij marguerite.lely@groen.be. Laat ons weten of je denkt te komen tussen 10u en 12u of tussen 12u en 14u.
Er is een nieuw nummer uit van onze nieuwsbrief. Je kunt dat hier vinden. Wil je ook de vorige nummers bekijken, of wil je graag de nieuwsbrief thuis ontvangen, klik dan hier.